תביעה ייצוגית – כתבה של עו"ד יוסף בן-דוד שהתפרסמה בעיתון מעריב
post image

ביום 22.6.2021 התפרסמה בעיתון מעריב כתבה של עו"ד יוסף בן-דוד בעניין תביעה ייצוגית וחשיבותה. הכתבה פורסת לקורא את הרציונאליים מאחורי חוק תובענות ייצוגיות ואת חשיבותו לפיצוי נפגעים ועשיית צדק.

קישור לכתבה: https://www.maariv.co.il/news/law/Article-848567

תביעה ייצוגית – רקע כללי

תביעה ייצוגית מאפשרת לאדם הבודד להגיש תביעה אישית ולבקש מבית המשפט להכיר בה כתביעה ייצוגית. במילים אחרות, אותו אדם מבקש מבית המשפט שלא להכריע רק בתביעה האישית שלו ובפיצוי האישי שלו, אלא להכריע בנזקם של נפגעים נוספים וכן להכריע גם בפיצוי אותו הם זכאים לקבל.

הרציונל מאחורי הליך של תביעה ייצוגית הוא לאפשר ניהול הליכים משפטיים אשר על פניו אינם משתלמים לניהול ביחס לאדם הבודד אך כן משתלמים לניהול ככל ולוקחים בחשבון את הנזק המצרפי של כלל חברי הקבוצה.

על כן, במקרים שבהם אותו אדם יודע שהנזק לא נגרם רק לו אלא לאנשים נוספים, יכול הוא לשקול לפנות אל בית המשפט ולבקש להכיר בתביעה האישית שלו כתביעה ייצוגית, ולפסוק פיצוי לכלל חברי הקבוצה. בדרך זו מושג יתרון נוסף – חיסכון בפיצול הליכים משפטיים שכן כלל התביעות מנוהלות תחת תביעה אחת, דבר שחוסך משאבים שיפוטיים רבים.

תביעה ייצוגית – מתן גמול לתובע הייצוגי 

על מנת לדרבן נפגעים לנהל הליכים ייצוגיים מוצדקים, המחוקק מעניק תמריץ כלכלי לאותו אדם בדמות "גמול". בפסיקת בתי המשפט ניתן לראות כי "גמול" נע סביב 5% מסכום הפיצוי הנפסק לטובת כלל חברי הקבוצה.

בנוסף, התובע הייצוגי אינו נדרש לשאת בעלויות שכירת עורך דין, שכן שכרו של עורך הדין המייצג נגזר מסכום הפיצוי הנפסק לטובת הקבוצה, ככל ונפסק כזה.

מציאות זו מקלה על ניהול הליך ייצוגי, שכן עלות שכירת עורך דין היא הוצאה משמעותית הנחסכת מצד התובע הייצוגי. מעבר לכך, העובדה כי שכרו של עורך הדין נגזר מסכום הפיצוי לחברי הקבוצה, מביאה את עורך הדין לבחון לעומק את סיכויי התביעה בטרם פניה לבית המשפט. מקרים המתאימים להתברר כתביעה ייצוגית.

תביעה ייצוגית – מקרים המתאימים להתברר בהליך ייצוגי

לא כל תביעה אישית מתאימה להתברר כתביעה ייצוגית. בית המשפט מבצע מספר בדיקות כדי לבחון האם המקרה המובא בפניו מתאים להתברר כתביעה ייצוגית.

תחילה בוחן בית המשפט האם התביעה הייצוגית מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה. כך, למשל, ככל שמדובר על מקרים שבהם יש צורך בבירור פרטני נפרד לגבי כל אחד ואחד מחברי הקבוצה, ייתכן ויקבע כי יש לקיים בירור פרטני נפרד של כל נפגע ונפגע חלף קיום הליך ייצוגי מאוחד.

בהמשך, בוחן בית המשפט האם יש אפשרות סבירה שאותן שאלות משותפות יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה. בשלב זה בית המשפט בוחן את הדברים ברמה הלכאורית ואין מדובר על נטל גבוה שאותו יש לצלוח. לכן, ככל שבית המשפט סבור כי הוכח לכאורה שהתובענה תוכרע לטובת הקבוצה – די בכך כדי לעבור לבחינת התנאים הבאים.

לאחר מכן, בית המשפט בודק האם תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין, ולבסוף – האם קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב.

תביעה ייצוגית – הליך דו שלבי

הליך של תביעה ייצוגית הוא הליך דו-שלבי: בשלב הראשון מוגשת לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית. ככל שבית המשפט מתרשם כי המקרה המתואר בבקשה אכן מתאים להתברר כתביעה ייצוגית (בהתאם גם לבדיקות שנסקרו לעיל), בית המשפט מאשר את הבקשה, ובכך אנו עוברים לשלב השני – ניהול תביעה ייצוגית.

המטרה בהליך דו שלבי היא לבחון, כבר בתחילת הדרך, האם המקרה המתואר בבקשה מתאים להתברר כתביעה ייצוגית והכל כדי לסנן מקרים שאינם מתאימים להליך ייצוגי. עם זאת, כאמור, הבדיקה בשלב המקדמי היא מקלה ובית המשפט בוחן במסגרתה האם קיים סיכוי לכאורי כי הבקשה תוכרע לטובת הקבוצה, על מנת לאשרה כתביעה ייצוגית.

עורך דין תביעה ייצוגית

תביעות ייצוגיות מתנהלות במגוון רחב של נושאים, החל מעניינים צרכניים, דרך זיהום אוויר ומפגעים, וכלה בענייני ניירות ערך. חוק תובענות ייצוגיות קובע רשימת תביעות שאותן ניתן לנהל במסגרת הליך ייצוגי. לכן, בטרם הגשת תביעה ייצוגית יש לבדוק האם המקרה שלנו נמצא תחת רשימת התביעות הקבועה בחוק.

נוסף על כך, קיימים מקרים בהם יש חובה להקדים פניה מקדימה (שליחת מכתב התראה) לגוף המבצע את ההפרה. לכן, גם מטעם זה, קיימת חשיבות רבה לבדוק ולהתייעץ עם עורך דין שעוסק בתחום לפני שיוצאים לדרך.

למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בניהול תביעות ייצוגיות והשגת פיצויים משמעותיים ללקוחות המשרד וחברי הקבוצה המיוצגת.

המשרד מייעץ, מלווה ומייצג את לקוחותיו בתובענות ייצוגיות במגוון רחב של תחומים, לרבות: הפרות של חוק הגנת הצרכן, מפגעים סביבתיים, פגיעה בפרטיות, חיובים כספיים שלא כדין, והגנת פרטיות.

עורך דין תביעה ייצוגית – תיקים שטופלו בהצלחה

עו"ד בן-דוד טיפל בהצלחה רבה במספר תביעות ייצוגיות אשר הניבו פיצוי לציבור הצרכנים במעל מיליון והובילו לשיפור ותיקון נהלים לטובת הציבור הישראלי. כך, למשל:

[1] תביעה ייצוגית בה ייצג משרדנו כנגד חברת מאליס קוסמטיקה בע"מ, הניבה פיצוי לקבוצת הנפגעים בסך 1,206,060 ₪.

[2] תביעה ייצוגית בה ייצג משרדנו כנגד חברת ויזה כאל נשאה פרי והובילה לתיקון נהלים, פיצוי כספי, תרומה כספית, והחזר בהוצאות ושכר טרחת עוה"ד, והכל בסך כולל של 95,300 ₪.

[3] תביעה ייצוגית בה ייצג משרדנו כנגד חברת "סופר שוק חנקין" נשאה פרי והובילה לתיקון נהלים, התחייבות לשמירת הוראות חוק הפיקדון על מיכלי משקה, התשנ"ט-1999, ופיצוי כספי בסך 50,000 ₪.

* הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.