ערעור בגלגול שלישי
post image

ערעור בגלגול שלישי מבטא הליך ערעורי נוסף לפני בית משפט, וזאת לאחר ששתי ערכאות משפטיות קודמות כבר אמרו את דברן בסוגיה.

הדין בישראל מכיר בזכות ערעור על פסקי דין הניתנים בבתי המשפט השונים. זכות הערעור נובעת מההבנה כי השופטים הינם בשר ודם ושקיימים מקרים בהם קורות טעויות. על כן, לאזרח קיימת זכות שמותב אחר יבחן פעם נוספת את המקרה ותוצאותיו.

ככל והמערער אינו שלם עם החלטת בית משפט של ערעור, ומבקש להשיג על ההחלטה פעם נוספת, לא קיימת לו זכות ערעור נוספת. במקרים מעין אלה, רשאי המערער להגיש בקשה לרשות ערעור. בקשה זו מכונה 'ערעור בגלגול שלישי', עליה יפורט להלן.

הסקירה המובאת להלן אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד. טרם נקיטת הליכי ערעור, מכל סוג, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי אצל עורך דין המתמחה בתחום.

זכות ערעור אל מול רשות ערעור 

כאמור, זכות הערעור קיימת על פסקי דין הניתנים בבתי המשפט השונים. כך, למשל, על פסק דין שניתן בבית משפט השלום, רשאי הצד הרואה עצמו נפגע לערער לבית המשפט המחוזי. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי קיימת זכות ערעור לבית המשפט העליון.

להבדיל מזכות הערעור, במקרים בהם צד אינו משלים עם החלטת בית משפט של ערעור ומבקש להשיג על ההחלטה פעם נוספת, עליו להגיש בקשה מתאימה למתן רשות ערעור.

הליך זה מכונה "ערעור בגלגול שלישי" שכן אותו צד המבקש להגיש ערעור נוסף עושה כן לאחר ששתי ערכאות כבר בחנו את המקרה ונתנו החלטתן. כעת, אותו צד הרואה עצמו נפגע מבקש מבית המשפט לדון בסוגיה בפעם השלישית.

ערעור בגלגול שלישי – המחשת הדברים

על מנת להמחיש את הדברים נביא את הדוגמה הבאה ונמספר את הערכאות שנדרשו לדון בסכסוך שבין הצדדים:

[1] כנגד פלוני ניתן פסק דין בבית המשפט השלום המוצא אותו אשם ומחייב אותו בנזק.

[2] גלגול שני – זכות ערעור: פלוני אינו משלים עם קביעת בית המשפט השלום ומגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי דן בערעור של פלוני אך לא מוצא לנכון לשנות מקביעות בית המשפט השלום.

[3] גלגול שלישי – רשות ערעור: בשלב זה פלוני סבור כי גם בית המשפט המחוזי שגה, ומגיש בקשה לרשות ערעור לבית המשפט העליון.

ערעור בגלגול שלישי – מקרים מתאימים

רשות ערעור אינה ניתנת כדבר שבשגרה ורק במקרים המתאימים (עליהם יפורט להלן) יעתר בית המשפט לקיים דיון נוסף (בגלגול שלישי), לאחר ששתי ערכאות משפטיות קודמות דנו במקרה ונתנו החלטתן [בר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123].

מעיון בפסיקת בתי המשפט ניתן ללמוד כי מקרים מתאימים למתן רשות ערעור הינם, בין היתר, מקרים בהם קיימת החלטות סותרות של בתי המשפט השונים; מקרים בעלי חשיבות ציבורית ו/או חוקתית; מקרים מהם עולה כי נעשה עיוות דין; ומקרים בהם החשיבות המשפטית חורגת מן העניין שיש לצדדים הישירים בהכרעה במחלוקת.

הרשימה לעיל אינה ממצה ובתי המשפט משאירים את הדלת פתוחה למקרים מתאימים נוספים, בהתאם לשקול דעתם, גם אם הם אינם מנויים על הרשימה לעיל.

ערעור בגלגול שלישי – קבלת רשות בית המשפט 

לצורך ניהול הליך ערעור בגלגול שלישי זה יש לקבל את רשות בית המשפט. על כן, המבקש לקיים דיון בנושא בפעם השלישית לפני בית משפט – להגיש בקשה מתאימה לרשות ערעור.

במסגרת הבקשה לרשות ערעור על המבקש לפרט את הטעמים שלדידו מצדיקים את מתן רשות הערעור.

ככל ובית המשפט סבור כי המקרה מתאים למתן רשות ערעור, יש לו הסמכות לדון בערעור, לקבל את הבקשה ולדון בה כבערעור (ואף לקבל את הערעור לגופו ככל והוא מוצא לנכון).

ערעור בגלגול רביעי

מקרים חריגים עוד יותר הינם הליכי ערעור בגלגול רביעי. אם אמרנו לעיל כי הליכי ערעור בגלגול שלישי הינם דבר חריג, נאמר כעת כי הליכי ערעור בגלגול רביעי הינם חריג שבחריגים, ורק במקרים קיצוניים יידרש לדון בהם בית המשפט.

כפי שנקבע בפסיקת בתי המשפט, "צריכות לשרור נסיבות נדירות שבנדירות, קיצוניות ממש, כדי שערכאה שיפוטית רביעית תידרש לאותה מחלוקת" [רע"א 9885/06 שלטי הגליל מ.ס (1996) בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה ד(3) (18.3.2007).

ברע"א 7864/16 כהן נ' מילגרם (21.11.2016), נקבע כי רשות ערעור בגלגול רביעי תינתן ב"נסיבות נדירות ביותר" [ס' 6 להחלטת כב' השופט צ. זילברטל].

ערעור בגלגול רביעי – הליך משפטי שיוצג על ידי משרדנו בהצלחה

על מנת להמחיש כיצד ייתכן דיון משפטי בגלגול רביעי נסקור להלן הליך משפטי אשר יוצג על ידי משרד עו"ד יוסף בן-דוד בהצלחה.

[1] משרדנו יצג לקוח לפני כב' ראש ההוצאה לפועל אשר מצא לנכון לדחות בקשה שהגיש הצד שכנגד. לשם הנוחות לצד שכנגד יקרא "המערערות".

[2] גלגול שני – ערעור בזכות: על החלטת כב' ראש ההוצאה לפועל שניתנה לטובת לקוח המשרד, הגישו המערערות ערעור לפני בית המשפט למשפחה (לאור העובדה כי הצדדים לסכסוך הינם קרובי משפחה). בית המשפט למשפחה מצא לנכון לדחות את הערעור.

[3] גלגול שלישי – בקשת רשות ערעור: על החלטת בית המשפט למשפחה הגישו המערערות בקשה לרשות ערעור לפני בית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה לרשות ערעור אך דחה את הערעור לגופו.

[4] גלגול רביעי – בקשת רשות ערעור: על החלטת בית המשפט המחוזי הגישו המערערות בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, אשר מצא לנכון לדחות את הבקשה.

עורך דין ערעור 

לעו"ד יוסף בן דוד ניסיון רב בייצוג בבתי המשפט השונים, לרבות בהליכי השגה וערעור לפני הערכאות השונות, ובכלל כך, לפני בית המשפט העליון.
* הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.