הצלחה ברישום עסקת מקרקעין שלא הושלמה במשך 40 שנה
post image

אל משרדנו הגיע מ' לאחר שגילה שבמשך עשרות שנים הוא ובת זוגו לא נרשמו כבעלים של הדירה. מ' ובת זוגו רכשו את הדירה בשנת 1983, שילמו למוכרים את מלוא התמורה, ואף נכנסו לגור בדירה בפועל והתגוררו בה החל משנת 1983 יחד עם משפחתם. עם זאת, רישום עסקת מקרקעין לא הושלם.

מ' גילה על אי רישום זכויותיו בדירה בעקבות עסקת תמ"א 38 אשר עתידה להתבצע בבית המשותף, ומיד פנה אל משרדנו על מנת לטפל בהשלמת רישום העסקה והעברת הזכויות. ברשות מ' היה הסכם המכר שנחתם עם המוכרים בלבד, ללא מסמכים נוספים.

עורך דין רישום עסקת מקרקעין: למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בתחום המקרקעין, תוך ליווי וייצוג לקוחות המשרד בעסקאות מקרקעין וסכסוכי מקרקעין, תוך מתן ייעוץ וליווי משפטי מתאים.

הסקירה להלן אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בעניין, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.

רישום עסקת מקרקעין – איתור כלל הגורמים הרלוונטיים

עם קבלת התיק ניסה משרדנו לאתר את עורך הדין אשר ייצג את הצדדים בהסכם המכר, אך התגלה שהוא נפטר ואינו בין החיים, וניסיונות לאתר מסמכים נוספים לא צלחו.

בהמשך, הצליח משרדנו לאתר את המוכרים (אשר נשארו בחיים שכן לאחר בדיקה וחקירה התגלה כי חלק מהמוכרים נפטרו), ואף ליצור איתם קשר וזאת על מנת לקבל מהם הצהרות בעניין נכונות העסקה ורישומה לטובת הקונים. לאחר איתור המוכרים ושיחה עימם, המוכרים לא הכחישו את העסקה, והיו מוכנים לשתף פעולה בנידון.

משרדנו הבחין כי בנסח הטאבו אף לא הייתה רשומה לטובת הקונים הערת אזהרה, אשר נועדה, בין היתר, למנוע עסקאות נוגדות, ומטרתה להוות מעין "דריסת רגל" קניינית של רוכש הדירה בנכס. בעקבות כך, הגיש משרדנו בקשה לרישום הערת אזהרה, ובסופו של יום נרשמה הערת אזהרה בנסח הטאבו לטובת הקונים.

בהקשר זה יוער כי סוגיית הערת האזהרה הינה משמעותית, וככל ולא מצליחים לאתר את הגורמים הרלוונטיים בעסקה ו/או כלל ולא מתקבל שיתוף פעולה, יש לשקול הגשת בקשה לבית המשפט, על מנת לקדם רישום הערה וקבלת צו בהקדם במטרה למנוע מצב של עסקאות נוגדות חלילה.

רישום עסקת מקרקעין – אישורים נדרשים

לאחר איתור כלל הגורמים הרלוונטיים (שהינם בחיים) ולאחר רישום הערת האזהרה לטובת הקונים, עבר משרדנו לטפל בהשגת כלל האישורים הנדרשים לצורך העברת הזכויות. כזכור, ברשות הקונים (וגם המוכרים שהתגלו) לא היו מסמכים נוספים מלבד הסכם המכר.

לצורך רישום עסקת מקרקעין יש צורך בקבלת אישורים שונים, ובין היתר, אישורי מיסים, אישורים מאת הרשות המקומית וכן צירוף מסמכים נוספים, כגון: ייפוי כוח של הצדדים, שטרי מכר וכיו"ב. בעניין זה מומלץ לקרוא את הסקירה בעניין עסקת מכר מקרקעין.

בנוסף, ככל וחלק מן המוכרים אינם בין החיים ומדובר על עסקת רישום בדיעבד, יש צורך בקבלת אסמכתאות על פטירה, וכן צווי ירושה או צווי קיום צוואה בנידון, וכן כל מסמך רלוונטי אחר הנדרש מאת משרדי רשם המקרקעין.

רישום עסקת מקרקעין – מחלוקת אל מול הצד שכנגד

לא בכל מקרה או תיק ניתן להגיע לרישום עסקת מקרקעין באמצעות שיתוף פעולה של הצד שכנגד. קיימים מקרים "קשים" בהם רוכשים שזכויותיהם לא נרשמו לא מצליחים לאתר את המוכרים ו/או המוכרים אינם זוכרים את העסקה או מכחישים את קיומה.

במקרים מעין אלה מומלץ להיוועץ עם עורך דין מקרקעין על מנת לשמור ולעמוד על זכויותיכם, ובכלל כך, ביצוע פעולות, ללא שיהוי, על מנת למנוע פגיעה בזכויותיכם וקידום רישום העסקה, לרבות פניה לבית המשפט וקבלת סעדים (הן קבועים והן זמניים).

עורך דין רישום עסקת מקרקעין 

עורך דין רישום עסקת מקרקעין: ביצוע עסקה במקרקעין הינה פעולה כלכלית משמעותית אשר ראוי ליתן עליה את הדעת בצורה מקיפה. במקרים רבים, מדובר בעסקה הגדולה ביותר שעושה אדם במהלך חייו, ולכן מומלץ לבצע את העסקה בליווי של עורך הדין ולאחר קבלת ייעוץ וליווי משפטי.

למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בתחום המקרקעין, תוך ליווי וייצוג לקוחות המשרד בעסקאות מקרקעין, עורך דין רישום עסקת מקרקעין, וסכסוכי מקרקעין, ומתן ייעוץ וליווי משפטי מתאים.

** הסקירה לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בעניין, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.