הצלחה בהליך משפטי – פיצוי בסך 322,794.48 ₪
post image

לקוח המשרד אשר הופחתו לו נקודות חבר מועדון (מועדון Get Pro) הגיש באמצעות משרדנו בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד חברת גרונדמן ושות' בע"מ המפעילה את המועדון.

בבקשת האישור נטען, בין היתר, כי החברה מבצעת הפחתת נקודות לחברי המועדון שלא כדין; לא מוסרת תקנון ללקוחות; ותוך שהתקנון גם כולל תניות מקפחות.

בעקבות ההליך המשפטי נקבע שהנתבעת תפצה את חברי הקבוצה בשווי 322,794.48 ₪החזר של 100% מהנזק שנגרם לקבוצה, לאחר בדיקת הנזק מצד גורם חיצוני, ומתן פיצוי נוסף.

בעקבות ההליך המשפטי הנתבעת גם תיקנה את הדרוש תיקון בכל הנוגע להפחתת נקודות לחברי המועדון; תיקנה את תקנונה; פעלה לפרסום התקנון, והתחייבה לקיים הדרכות לעובדים ולרענן נהלים [ת"צ 24517-10-22].

קישור לפסק הדין: https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-22-10-24517-258.htm

מועדון לקוחות, צבירת נקודות והפחתת נקודות מצד הנתבעת

רשתות שיווק שונות, ובכלל כך הנתבעת, מאפשרת ללקוחות, ואף מעודדת אותם, להצטרף למועדון הלקוחות שלהן, המקנה הטבות שונות ("מועדון הלקוחות").

בהליך המשפטי שנוהל על-ידי משרדנו, כחלק מהטבות מועדון הלקוחות, זכאים חברי המועדון לצבור נקודות במספר השווה ל-10% מסך כל רכישה. נקודות אלו שוות כסף, וניתנות למימוש ברכישה עתידית בחנויות הרשת.

התגלה ללקוח המשרד כי בעת החלפת מוצרים בחנויות הרשת (בין אם הדבר נעשה בגין מידה לא מתאימה או רצון להחליף את הפריט הנרכש לפריט אחר), הרשת מקזזת ו/או מנכה ו/או מפחיתה ללקוח את הנקודות שנצברו לזכותו לאור ההחלפה שבוצעה.

בבקשת האישור נטען כי התנהלות הנתבעת מנוגדת לדין (ואף לתקנון המועדון שלה עצמה), וגורמת נזקים לצרכניה. כן נטען כי הדבר מהווה הפרה של הוראות דין רבות, ובכלל זאת הפרות חוזיות; עשיית עושר ולא במשפט; רשלנות; ועוד.

בחינת גובה הנזק ומתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה

הנתבעת הכחישה את הנטען נגדה ובמקביל ניהלו הצדדים הליכי מו"מ, ובחינת גובה הנקודות שהופחתו לחברי המועדון.

התגלה כי ממועד התחלת הפעילות של המועדון עד יום 23.10.2022 (מועד תיקון ההפרה) הופחתו נקודות קרדיט לחברי מועדון הלקוחות שהחליפו מוצרים בחנויות הנתבעת, וזאת עקב הגדרה שגויה במערכות.

לאחר הגשת בקשת האישור, ובעקבותיה, ההגדרה הנ"ל במערכת ניהול הקופות תוקנה, ומאז לא מופחתות לחברי מועדון הלקוחות נקודות כאשר הם מחליפים מוצרים.

בנוסף, לאחר בדיקה מלאה של גובה הנזק, נקבע כי הנתבעת תחזיר את מלוא הנזק לחברי הקבוצה המיוצגת, תפצה אותם בפיצוי נוסף בגין הפרות נוספות המתוארות בבקשת האישור, לצרכי פשרה, ואף תתקן את תקנונה, ותחדד נהלים אצל עובדיה.

עורך דין תביעות ייצוגיות

למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בתביעות ייצוגיות. עו"ד בן-דוד מטפל בתביעות ייצוגיות במגוון רחב של תחומים, אשר השיבו לציבור הצרכנים במדינת ישראל מיליוני ש"ח והובילו לשיפור ותיקון נהלים.
*הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.