הצלחה בהליך משפטי – לקוח המשרד יפוצה בסך 92,038 ₪
post image

משרנו ייצג לקוח אשר מחזיק בבעלותו דירת מגורים בעיר בת-ים. הדירה הושכרה לבני זוג, אשר מיאנו לשלם דמי שכירות במשך חודשים רבים. לאחר התראה שנשלחה לשוכרים, הוגשה על ידי משרדנו תביעה לפינוי מושכר. השוכרים לא כפרו בעובדה כי הם אינם משלמים דמי שכירות, ולאור כך, התקבל פסק דין המורה על פינוי השוכרים מדירת המגורים תוך חיובם בהוצאות משפט.

בהמשך, ולאחר פינוי השוכרים, הגיש הלקוח, באמצעות משרדנו, תביעת כספית הן כנגד השוכרים והן כנגד שני הערבים לחוזה השכירות. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי יש לפצות את לקוח המשרד בסך של 92,038 ₪, וזאת לאור היעדר תשלום דמי שכירות, נזקים שנגרמו למושכר והוצאות משפטיות.

תביעה לפינוי מושכר – דיון מהיר

תקנות סדר הדין האזרחי קובעות כי תביעה לפינוי מושכר ניתן לנהל במסגרת "הליך מהיר". מהירות ההליך מתבטאת במועדים קצרים הקבועים בתקנות, על מנת שתינתן החלטה במועד מוקדם ככל האפשר. מתקין התקנות הבין את חשיבות ההגנה על זכות הקניין ואת הפגיעה הנגרמת לבעל דירה כתוצאה מהיעדר תשלום דמי שכירות.

גם בתי המשפט נתנו ביטוי לחשיבות זו. כך, במסגרת רע"א 54675-02-12 נקבע כי מטרתו של ההליך המהיר לפינוי מושכר נועד לצורך:  "… הכרעה מהירה ואפקטיבית במחלוקות שעניינן פינוי מושכר. התכלית המונחת ביסוד ההליך היא הענקת סעד מהיר לבעלי נכסים הזכאים לפינוי שוכרים המחזיקים בנכסיהם שלא כדין, והקטנת נזקיהם… מטרת הוראות אלה היא לקיים הליך מצומצם ומהודק אשר ייוחד אך לבירור זכותו של התובע לפינוי המושכר וזכותו של הנתבע להחזיק במושכר, זאת מבלי צורך להידרש למחלוקות כספיות ואחרות, כאשר אין באלה להשליך על הזכות להחזיק בנכס".

כפי שניתן לראות, ההליך המהיר מתמקד אך ורק בבירור זכותו של התובע לפינוי המושכר, ואינו נדרש למחלוקת כספיות. ככל ובוחרים בהליך מהיר לפינוי מושכר – את המחלוקות הכספיות, ככל ויש, יש לנהל במסגרת הליך משפטי נפרד.

ערבים לחוזה שכירות

בשוק השכירות של ימינו, בעלי דירות מבקשים בדרך כלל, בנוסף לערובה, גם התחייבות של ערב/ים להבטחת חיובי השוכר לאורך תקופת השכירות.

ערבים הינם צדדי ג' אשר חותמים לפני בעלי הדירה על שטר ערבות בו הם מתחייבים לחיובי השוכר. ככל והשוכר/ים לא עומדים בחיוביהם – רשאי בעל הדירה להיפרע גם מן הערבים (בדומה למקרה שפורט לעיל, בו לקוח המשרד הגיש את התביעה הן כנגד השוכרים והן כנגד הערבים).

עורך דין מקרקעין

למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בתחום המקרקעין לרבות ייצוג וליווי במסגרת הליכים משפטיים בענייני שכירות דירות מגורים ומשרדים.

* הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.