הצלחה בהליך משפטי – דחיית ערעור שהוגש כנגד לקוח המשרד
post image

בית המשפט המחוזי מרכז דחה ביום 7.6.2023 בקשה לרשות ערעור שהוגשה כנגד לקוח המשרד ואף חייב את המערערות בהוצאות משפט לטובת הלקוח (רמ"ש 21286-05-23).

במוקד הפרשה פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון במסגרתו נקבע כי לקוח המשרד זכאי לממש שעבוד שהיה לטובתו על נכס מקרקעין, וכן לריבית והצמדה על גובה החוב בפועל.

בית המשפט המחוזי קבע כי אין מקום להתערב בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה ודחה את הערעור. ביחס לטענת המערערות בקשר עם גובה החוב וסוגיית הריבית, נקבע כי מדובר על נשייה מובטחת (במשכנתא), וכי המשיב היה ביחסים טובים עם אחיו ולכן גם לא פעל לגביית החוב במהלך חייו של החייב.

עוד נקבע בהחלטה כי גם בהתנהלות יורשות החייב בהליכים המשפטיים יש כדי להצדיק אי סטייה מדרך המלך במסגרתה נפסקים הפרשי הצמדה וריבית על קרן החוב.

בית המשפט דחה את טענת המערערות לשיהוי וביטול הריביות שנצברו על גובה החוב, קיבל את טענות הלקוח המשרד, שיוצג על-ידי עו"ד יוסף בן-דוד, וקבע כי אין מדובר על הכבדה ממשית, וכי זכותו של הזוכה לגבות את נשייתו המובטחת, בצירוף ההצמדות והריבית.

טענת שיהוי בגביית החוב

על הטוען שיהוי במימוש בטוחה לעמוד בשני תנאים עיקריים: האחד, האם השיהוי מבטא ויתור על הזכות מצד התובע; והשני, האם הורע מצבו של הנתבע עקב השיהוי [ראה, למשל: (ת"א) 1191/05 נועם נ' בנק דיסקונט סניף ראשי תל אביב עניין אגוזי הנ"ל; ע"א 2576/03 אהובה וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים (21.2.2007)]

בפסיקת בתי המשפט נקבע כי עיכוב בגביית החוב העולה על שלוש שנים אינו מהווה כשלעצמו שיהוי המצדיק ביטול הריבית וההצמדה על קרן החוב (בר"ע 2153/04 ו-ע"א 2836/03).

בע"א 1191/05 נקבע כי אין בעובדה כי הזוכה לא פעל במשך שנים לגביית החוב – וכדברי בית המשפט שם – " כדי להקים למערער טענת הסתמכות, לפיה מחל המשיב על חובו. אין לקבל, איפוא, את טענת המערער כי מן הראוי להפחית את שיעור ריבית הפיגורים בתיק ההוצל"פ, בגין השיהוי הנטען" [ראה גם: בר"ע 2153/04; ע"א 2836/03].

עורך דין מקרקעין: 

למשרד עו"ד יוסף בן דוד ניסיון רב בתחום המשפט האזרחי והמקרקעין, לרבות מימוש נכסים בהליכי כינוס, מימוש בטוחות, וניהול הליכים משפטיים.

משרדינו מייצג באופן שוטף בכלל הערכאות המשפטיות, זוכים וחיובים, במסגרת בקשות ביצוע, סכסוכים כספיים וחוזיים, וכן בהליכי גבייה בלשכות ההוצאה לפעול השונות הפועלות בתחומי מדינת ישראל.

* אין בסקירה לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.