הצלחה בבקשה לעשיית פעולה בזכות קטינה – הפחתה במס רכישה
post image

סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963,  קובע כי רכישת זכות במקרקעין מחייבת את הרוכש במס רכישת מקרקעין (להלן – מס רכישה).

“זכות במקרקעין” מוגדרת בחוק כזכות בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה.

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 מאפשרת הפחתה משמעותית במס רכישה (של זכות במקרקעין), מקום בו הזכות נמכרת, בין היתר, לאדם נכה, עיוור, נפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה.

בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות משנת 1962, יכולים הורים של קטין הזכאי להפחתה במס רכישה לבקש לעשות שימוש בהפחתה לה זכאי הקטין, וזאת במקרים המתאימים, ובכפוף לאישור בית המשפט.

משרדינו ייצג זוג הורים אשר רכשו קרקע לצורך בניית דירת מגורים אשר יותאם לצרכי בתם הקטינה, אשר מוכרת כנכה על-ידי המוסד לביטוח לאומי בשיעור של 100%. בעקבות רכישת הקרקע הוציאה רשות המיסים שומת מס רכישה להורים (הרוכשים) בגובה של כשבעים אלף שקלים. פניית ההורים אל רשות המיסים להפחתת השומה ושימוש בזכות לה זכאית בתם הקטינה נדחו, תוך הפניית ההורים לבית המשפט.

לצורך שימוש בהפחתה לה זכאית הקטינה, הוגשה על-ידי משרדנו תביעה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה (א"פ 19261-11-20 פלוני ואח' נ' האפוטרופוס הכללי). לאחר שהוכח לבית המשפט כי מדובר על מקרה מוצדק בו ההורים שמו את טובת בתם לנגד עיניהם, קיבל בית המשפט את התביעה. מדובר על הפחתה משמעותית במס רכישה וחיסכון של עשרות אלפי שקלים.

בית המשפט נעתר לבקשה לאחר שהובהר לו (גם) כי הקטינה תוכל בעתיד לעשות שימוש נוסף בפטור לו היא זכאית (שכן התקנות הנ"ל מאפשרות לבעל הזכות קבלת פטור עד פעמיים במהלך חייו).

** הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.