fbpx

תביעות ייצוגיות

משרדנו מתמחה ועוסק רבות בתביעות ייצוגיות ולוקח חלק בתיקים גדולים ומורכבים, בהיקפים גדולים, לעיתים בסכומים של מאות מיליוני ש"ח. המשרד גם משתף פעולה עם משרדים נוספים, ומצוי עימם ביחסים קולגיאליים טובים תוך הערכה הדדית.

המשרד מטפל בתובענות ייצוגיות במגוון רחב של תחומים, ובכלל כך: דיני הגנת הצרכן; דיני פרטיות; חוק הספאם; מפגעים וזיהומים סביבתיים; סימון מוצרים; קניין וכיו"ב. עו"ד בן-דוד עבד בעברו באחד ממשרדי הליטיגציה המובילים בישראל וצבר ניסיון רב בייצוג תובעים ונתבעים בהליכים ייצוגיים מגוונים.

עו"ד בן-דוד טיפל בהצלחה רבה במספר תביעות ייצוגיות אשר השיבו לציבור הצרכנים במדינת ישראל מיליוני ש"ח והובילו לתיקון ושיפור נהלים באותן חברות לטובת כלל הציבור. כך, לדוגמה:

[1] לקוחת המשרד, אשר, בין היתר, הוטעתה מפרסומי חברת מאליס קוסמטיקה בע"מ, הגישה באמצעות משרדנו בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד החברה, ונקבע, בין היתר, פיצוי לקבוצת הנפגעים בסך 1,206,060 ₪.

[2] לקוח המשרד אשר נגבו ממנו כספים שלא כדין, הגיש באמצעות משרדנו בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד רשת קליית יבגי. במסגרת ההליך המשפטי נקבע כי הרשת תפצה את ציבור הצרכנים בסך 437,500 ש"ח.

[3] לקוחות המשרד אשר נגבו מהם כספים שלא כדין באמצעות חיובי אשראי, הגישו באמצעות משרדנו בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד, בין היתר, חברת ויזה כאל. ההליך המשפטי נשא פרי ונקבע כי  ויזה כאל תעדכן את נהליה באופן אשר יצמצם אפשרות הישנות מקרים דומים בעתיד, תישא בפיצוי כספי, תבצע תרומה כספית, ותישא בהוצאות ושכר טרחת עוה"ד, והכל בסך כולל של 95,300 ₪.

[4]  לקוח המשרד אשר ביקש להשיב מיכלי משקה ריקים לפיקדון בשני סניפים של רשת "סופר שוק חנקין" בעיר חולון נתקל בסירוב. תובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט על-ידי משרדנו נשאה פרי. רשת סופר שוק חנקין התחייבה לתקן את דרכה ולפעול לשמירת הוראות חוק הפיקדון על מיכלי משקה, התשנ"ט-1999, לרבות מתן פיצוי בסך 50,000 ₪.

תחומי התמחות נוספים