fbpx

סכסוכי שותפים

לעיתים מתגלעות מחלוקות בין שותפים, והיחסים בין הצדדים עולים על שרטון. לא פעם מגלה אחד השותפים כי הוא אינו סומך על שותפו, ומציאות שכזו מולידה סכסוכים ומחלוקות המצדיקים הפסקת השותפות וחיסולה. סכסוכי שותפים אף מגיעים תדיר לפתחם של בתי המשפט השונים הנדרשים להכריע בענייני בעלות, מוניטין, קניין רוחני וכיו"ב.

למשרדנו ניסיון בייצוג בהליכי שותפות, תוך שימת דגש על ניתוח הפעולות הצפויות והסוגיות שעתידות להציף מחלוקות בין הצדדים. המשרד מלווה את לקוחותיו לאורך כל ההליך, על מנת להשיג עבורם את התוצאה היעילה והמיטבית.

תחומי התמחות נוספים