fbpx

משפט מנהלי וחוקתי

למשרד ניסיון רב ב-משפט מנהלי וחוקתי, ובכלל כך, ליווי וייצוג לקוחות המשרד בפני בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ); בתי המשפט לעניינים מנהליים; רשויות מקומיות; ועדות מקומיות; ועדות ערר; משרדי ממשלה; ועדות סטטוטוריות וועדות משמעת.

המשרד מייצג ומלווה את לקוחותיו בכלל התחומים שבין האזרח לרשות המנהלית, ובין היתר: אזרחות והסדרת מעמד בישראל; חופש עיסוק; דיני קניין; דיני פרטיות; חופש מידע; מכרזים; תכנון ובניה; רישוי עסקים; מניעת מפגעים; ארנונה ותאגידי מים; חינוך והשכלה גבוהה; קנביס רפואי וכיו"ב.

עורך דין משפט מנהלי: עו"ד בן-דוד עוסק רבות ב-משפט מנהלי, שימש בעברו כבא כוח היועץ המשפטי לממשלה וייצג את מדינת ישראל בהליכים מנהליים מגוונים. בנוסף, עו"ד בן-דוד מכהן כסגן יו"ר ועדת "הגירה ומעמד בישראל" בלשכת עורכי הדין וכיהן בעברו כחבר בוועדת המכרזים של לשכת עורכי הדין.

עו"ד בן-דוד פרסם מאמרים בתחומי המשפט המנהלי והחוקתי אשר ראו אור בכתבי עת משפטיים ישראליים.

–  יוסף בן-דוד וניר לוין "בג"ץ 4068/12 שונברג נ' היועץ המשפטי לממשלה – מתווה נורמטיבי חלופי לפסיקת בית המשפט העליון בסוגיית תערוכת הגופות והצעה להסדר חקיקתי" הארת דין ח' (2013).

–  יוסף בן-דוד וירום שגן "האם ניתן וראוי להחיל את החובה לפרסם "תווית מידע" לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה) גם על האינטרנט? דיון בעקבות תב"כ 19/16 הבית היהודי נ' הליכוד ביתנו" הארת דין ח 117 (2013).

תחומי התמחות נוספים