בג"ץ דחה על הסף עתירות לביטול חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019
post image

בג"ץ דחה ביום 18.6.2019 עתירות לביטול חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019 [ראה: בג"ץ 3747/19 עו"ד יצחק אבירם נ' כנסת ישראל]. במסגרת פסק הדין נקבע כי סמכות הכנסת להחליט על התפזרותה היא סמכות מפורשת בחקיקת יסוד.

סמכותה הכללית של הכנסת לפזר עצמה בטרם נסתיימה כהונתה, מעוגנת בסעיף 34 לחוק יסוד: הכנסת, אשר קובע כי: "לא תחליט הכנסת להתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, אלא בדרך קבלת חוק לענין זה, ברוב חברי הכנסת".

סעיף 35 לחוק יסוד: הכנסת קובע כי החוק לפיזור הכנסת יכלול הוראה על מועד הבחירות, שתתקיימנה בתוך חמישה חודשים מיום קבלת החוק.

סעיף 12 לחוק היסוד: הממשלה, קובע כי: "נתקבל חוק על התפזרות הכנסת, ייפסקו ההליכים להרכבת ממשלה".

לאחר ניתוח הוראות החוק הנ"ל, קבע בית המשפט העליון (מפי כב' השופט י. עמית), כי: "..בכפוף לשתי המגבלות האמורות: קבלת החוק ברוב חברי הכנסת; וקיום הבחירות במועדן, אין בסעיף 34 לחוק יסוד: הכנסת כל הגבלה על שיקול דעתה של הכנסת לנסיבות או לעילות פיזור מסוימות. הוראת החוק היא גורפת, והרשות המכוננת מבטאת בהוראה זו את עליונותה של הכנסת להחליט על פיזורה-שלה. האפשרות של הכנסת להחליט באופן אקטיבי על פיזורה לפי סעיף 34 לחוק היסוד, באה בנוסף להוראות חוק אחרות הקובעות עילות פיזור "אוטומטי" של הכנסת בהתקיים נסיבות מסוימות".

* הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.