חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008
post image

בשנת 2008, כחלק מהבנה אודות חשיבות מערך המילואים במדינת ישראל ועל הרצון, בין היתר, להוקיר את משרתי המילואים במדינה, נחקק חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.


חוק שירות המילואים – מטרת החוק

מטרת חוק שירות המילואים הינה, בין היתר, לתגמל את משרתי המילואים על תרומתם החשובה לביטחון המדינה. ביטוי לחשיבות משרי המילואים והחובה להוקירם, ניתן למצוא בדברי ההסבר לחוק:

"מערך המילואים מהווה מאז קום המדינה מרכיב מרכזי בעוצמתו של צה"ל ובחוסנה של מדינת ישראל. למערך המילואים תרומה חשובה לחברה בישראל, שאינה נופלת מתרומתו לעוצמה הצבאית של צה"ל. החברה הישראלית חבה לחיילי המילואים חוב ערכי ומוסרי. גם בעתיד הנראה לעין ימשיך צה"ל להתבסס על מערך המילואים המהווה את אחד מנכסי צאן הברזל של החברה הישראלית, הנמצאת מאז הקמת המדינה בתהליכי בנין ומאבק ביטחוני ממושך"

דברים אלו קיבלו גם ביטוי בחוק עצמו. סעיף 1 לחוק שירות המילואים, קובע:

"מטרתו של חוק זה להגדיר את מבנה מערך המילואים של צבא הגנה לישראל, כשירותו ומטרותיו, וכן את המתווה לקריאה לשירות מילואים ואת חובותיו של חייל המילואים וזכויותיו, והכל תוך ראיית מערך המילואים כחלק בלתי נפרד מצבא הגנה לישראל המהווה נדבך מרכזי שעליו נשען הצבא לצורכי ביטחון המדינה ותוך ראיית הנמנים עם מערך המילואים כתורמים תרומה ייחודית למדינת ישראל".


חוק שירות המילואים – פסיקת בית המשפט

בבג"ץ 7872/10 המועצה המוסלמית ביפו נ' ראש ממשלת ישראל (החלטה מיום 7.6.2012) נקבע (מפי כב' השופט י. עמית):

"אין לך חייל מילואים שאינו מכיר המעטפה חומה המבשרת את בוא המילואים. יש המקבלים את המעטפה בשמחה, יש המקבלים אותה בשוויון נפש ויש המקבלים אותה בצער-מה ("למעלה כתוב 'מילואימניק יקר' / באמצע, עולמך חרב / ולמטה 'בברכה סרן סיגל נחמיאס'" – מתוך סיגל נחמיאס אריאל הורביץ), אך האתוס הישראלי ביחס לשירות המילואים היה מאז ומתמיד "כשקוראים אז באים, כך היה וכך יהיה גם בלי לדעת למה, איך ומה" (מתוך רוחות מלחמה רמי קליינשטיין).

במהלך השנים, ובתהליך הדרגתי שלא זה המקום לעמוד על סיבותיו, הלך והתמעט מספרם של חיילי המילואים הנושאים באמת ובתמים בנטל של שירות המילואים. לנוכח הנטל המוגבר המוטל על חיילי המילואים הפעילים – על המחירים הפיזיים-כלכליים-אישיים-חברתיים הכרוכים בשירות המילואים – ראוי כי ההכרה וההוקרה של החברה בישראל על פועלם, לא תתבטא במילים ובמחוות ריקות, אלא בתגמול של ממש.

על כך בא חוק המילואים לענות בקובעו הוראות שנועדו להגדיל את התשלומים והתגמולים הניתנים לחיילי מילואים בגין שירותם. כאמור, סעיף 20 לחוק מסמיך את הממשלה לקבוע הטבות נוספות מעבר לתגמול הרגיל הניתן לחיילי המילואים בגין שירות המילואים".

* הסקירה המובאית לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.

** למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בניהול הליכים מינהליים וחוקתיים לפני בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ) ובתי המשפט לעניינים מינהליים, לרבות בענייני גיוס לצה"ל ושירות מילואים.