החלטת יו"ר ועדת הבחירות מחייבת להימנע מפרסומים שאינם מזוהים באינטרנט
post image

החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, כב' השופט חנן מלצר, מיום 27.2.2019, מחייבת את המפלגות בישראל להימנע מפרסומים שאינם מזוהים ברשת האינטרנט.

בהחלטה נקבע: "בכל פרסום שיעשה על ידי המפרסמים, או ביוזמתם – ידרשו המפרסמים לפרט בצד המודעה, או בגופה, את: זהותו, שמו ומענו של מזמין המודעה .. ופרטים מקבילים לגבי האחראי להזמנת המודעה..".

החלטה חשובה זו נועדה להסדיר את החסר החקיקתי הקיים בחוק התעמולה ביחס לרשת האינטרנט ולהימנע, בין היתר, מהולכת שולל של קהל הבוחרים הישראלי.

כך, מפלגות שונות מפרסמות ברשתות החברתיות מודעות אנונימיות מכפישות, חלקן שקריות, ומבלי שהבוחר הישראלי יודע מי עומד מאחוריהן.

על כן, כעת, על מפלגות המפרסמות מודעות ברשת האינטרנט או מי מטעמן, לפרט בצד המודעה או בגוף המודעה, בין היתר, את זהות מזמין המודעה.

החלטת יו"ר ועדת הבחירות מאמצת ברובה את הפתרון אשר הוצע במאמר שפרסם עו"ד בן-דוד (יחד עם עו"ד ירום שגן) כבר בשנת 2013, לפיה יש להחיל את החובה לפרסום "תווית מידע" גם על מודעות בתשלום המתפרסמות ברשת האינטרנט.


מקורות:

[1] תב"כ 8/21 בן מאיר, עו"ד נ' מפלגת הליכוד ואח' (פורסם בנבו, 27.2.2019)

[2] ירום שגן ויוסף בן-דוד "האם ניתן וראוי להחיל את החובה לפרסם "תווית מידע" לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה) גם על האינטרנט? דיון בעקבות תב"כ 19/16 הבית היהודי נ' הליכוד ביתנו" הארת דין ח 117 (תשע"ג).