הצלחה בתביעה ייצוגית – פיצוי בסך 380,000 ₪
post image

לקוחת המשרד, אשר לטענתה חויבה שלא כדין ברכישות שבוצעה ברשת אופיס 3000 בע"מ, הגישה באמצעות משרדנו בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד הרשת [ת"צ 45019-05-22].

הטענות במסגרת התביעה הייצוגית הינן, בתמצית, כי הרשת פועלת בניגוד לדין בכך שאינה מעניקה ללקוחותיה את ההנחות המקסימליות במסגרת מבצעי כמות שבהם ניתנת הנחה למוצר הזול מבין מספר מוצרים ("אחד פלוס אחד, הזול מביניהם", "השני בחצי מחיר, הזול מביניהם", "מוצר שלישי בחינם, הזול מביניהם" וכיו"ב).

בעקבות הגשת התביעה הייצוגית, נבדקו הנתונים לצורך בדיקת סכום ההשבה לציבור, הן באמצעות הרשת וחברת הקופות והן באמצעות בודק חיצוני. לאחר בדיקות מעמיקות שבוצעו, וניהול מו"מ בין הצדדים, נקבע כי הרשת תפצה בגין מלוא הנזק, בצירוף ריבית והצמדה, ובסך כולל של 380,000 ₪.

עוד נקבע כי במסגרת הסדר הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין, שהרשת תשנה את שיטת החיוב ותעניק ללקוחותיה את ההנחה המקסימלית האפשרית במסגרת מבצעי כמות שבהם מוענקת הנחה על מוצר זול מבין מספר מוצרים.

מבצעי כמות – פסיקת בית המשפט העליון

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון [ע"א 8336/17 ראובן נ' סופר-דוש בע"מ (נבו 15.05.2022), במצבים שבהם מספר המוצרים הנרכש עולה על הכמות המינימלית הדרושה לשם החלת המבצע, וקיימת שונות בין מחיריהם של המוצרים, וככל והעוסק לא הציג בפני הלקוח את דרך צירוף המוצרים – עקרון תום הלב מחייב לצרף לצורך החלת המבצע תחילה את המוצרים היקרים יותר, כך שההנחה המוצעת במבצע תהיה ההנחה המרבית האפשרית.

לדוג', במסגרת מבצע 1 + 1, הזול מביניהם, כאשר לקוח החליט לרכוש שלושה מוצרים המשתתפים במבצע – הראשון במחיר של 50 ₪, השני גם הוא במחיר של 50 ₪, והשלישי במחיר של 10 ₪. בהתאם לדין, יש לממש את המבצע כך שהלקוח יחויב בתשלום של 60 ₪ עבור שלושת המוצרים באופן הבא: המבצע ימומש ביחס למוצרים הראשון והשני (קרי שני המוצרים היקרים ביותר), כך שהלקוח יחויב עבור שניהם בתשלום של 50 ₪ (50 ₪ על המוצר הראשון והמוצר השני בחינם); ואילו המוצר השלישי (הזול ביותר) לא ייכלל במבצע והלקוח יחויב בגינו בתשלום מלא של 10 ₪.

לעומת זאת, דרך התנהלות הרשת, כפי שהוצגה במסגרת התביעה הייצוגית הינה להצמיד את המוצר היקר ביותר לזול ביותר, ללא עדכון הלקוח. כתוצאה מכך נטען כי למבקשת נגרמו נזקים ממוניים וכן נזק לא ממוני בגין עוגמת נפש ופגיעה באוטונומיה, וכי התנהלות הרשת מנוגדת לדין, ומהווה הפרה של הוראות דין רבות, ובכלל זאת הפרת חובת תום לב לפי ס' 39 לחוק החוזים, הפרת סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, השתמ"א-1981; הטעיה צרכנית בניגוד לסעיף 2 לחוק הגנת הצרכן; עשיית עושר ולא במשפט; הפרות חוזיות; הפרת חובה חקוקה ועוד.

עורך דין תביעה ייצוגית

למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בניהול תביעות ייצוגיות וייצוג בהליכים משפטיים מכוח חוק תובענות ייצוגיות, תוך לקיחת חלק בתיקים גדולים ומורכבים. עו"ד בן-דוד מטפל בתביעות ייצוגיות במגוון רחב של תחומים, ובכלל כך: דיני הגנת הצרכן; פרטיות; חוק הספאם; מפגעים וזיהומים סביבתיים; וכיו"ב.

עו"ד בן-דוד טיפל בהצלחה רבה בתביעות ייצוגיות רבות אשר השיבו לציבור הצרכנים במדינת ישראל מיליוני ש"ח והובילו לתיקון ושיפור נהלים לטובת כלל הציבור הישראלי.

*הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.