הצלחה בעתירה מינהלית לפי חוק חופש המידע נגד משרד הביטחון
post image

בעקבות עתירה מינהלית לפי חוק חופש המידע והדיון אשר התקיים בעקבותיה לפני בית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב, העביר משרד הביטחון מידע ומסמכים רלוונטיים בקשר עם מועדון "בהצדעה". לאור הצידוק בהגשת העתירה, נפסקו לחובת משרד הביטחון הוצאות משפט בסך 8,500 ש"ח.

בבסיס הבקשה לפי חוק חופש המידע (והעתירה אשר הוגשה בעקבותיה) עומדת החלטת משרד הביטחון לפיה החל מיום 15.10.2017 יוכלו חיילי המילואים במדינת ישראל, הזכאים לממש את הטבות מועדון "בהצדעה", לעשות זאת רק באמצעות כרטיס אשראי של חברת לאומי קארד.

על החלטה זו של משרד הביטחון הוגשה עתירה לבג"ץ, במסגרתה נטען כי ההחלטה מפלה, לא שיווניות, אינה סבירה או מידתית ומשכך, דינה בטלות. בנוסף, נטען לפני בג"ץ כי החלטת משרד הביטחון גם מעלה תמיהות לאור עובדת קיומם של מועדוני צרכנות נוספים במימון המדינה אשר אינם מתנים שימוש בכרטיס אשראי ייעודי ויחיד לצורך מימוש הטבות.

ביום 6.11.2017, הוגשה תגובת משרד הביטחון לבג"ץ. לכתב התגובה צורף נספח אחד ויחיד הכולל את תנאי המכרז אשר הוביל לזכייתה של חברת לאומי קארד. במילים אחרות, כתב התגובה של משרד הביטחון נעדר נתונים מהותיים ומסמכים רלוונטיים חשובים לצורך הדיון בעתירה הנ"ל לפני בג"ץ.

לאור העובדה כי לפני בג"ץ לא מתקיימים הליכי גילוי מסמכים, הוגשה לממונה על חוק חופש המידע במשרד הביטחון בקשה לקבלת מידע (ובהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח-1998).

הבקשה למידע כללה פירטי מידע שיש בכוחם לשפוך אור על החלטת משרד הביטחון, דרכי קבלתה ומימדי השפעתה, ובין היתר, מידע אודות כמות החברים במועדון "בהצדעה" וסך החברים (מתוך הכלל) המחזיקים כעת (לאחר הרפורמה) בכרטיס אשראי של חברת לאומי קארד; מידע אודות הגדרת "חבר פעיל" במועדון; מידע אודות תקציב המועדון; עבודות המטה שהוכנו בטרם קבלת ההחלטה ועוד.

בעקבות הגשת העתירה והדיון אשר התקיים בעקבותיה לפני בית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב, העביר משרד הביטחון מידע רב ומסמכים רלוונטיים בקשר עם מועדון "בהצדעה". לאור הצידוק בהגשת העתירה, נפסקו לחובת משרד הביטחון הוצאות משפט בסך 8,500 ש"ח.


חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ביקש לעגן את זכותם של אזרחים לקבל מידע מרשויות השלטון. למעט חריגים, המידע הנמצא אצל רשויות השלטון מוחזק בנאמנות עבור הציבור. משכך, לכל אזרח במדינת ישראל הזכות לקבל מידע זה.

עם זאת, רשויות השלטון עדיין מערימות קשיים בהשגת המידע, הן באמצעות עיכובים במסירת המידע והן באמצעות חסמים משפטיים. כך, גם בחלוף שני עשורים מאז חקיקת חוק חופש המידע, על העותר להיאבק על מנת לקבל מידע הנמצא בידי רשויות השלטון.

* הסקירה המובאית לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.

** למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בניהול הליכים מינהליים וחוקתיים בפני בית המשפט הגבוה לצדק ובתי המשפט לעניינים מינהליים, לרבות בענייני חוק חופש המידע.