הצלחה בעתירה מינהלית נגד משרד הבריאות
post image

בעקבות הגשת עתירה מינהלית, קיבל לקוח המשרד את המבוקש, וחודש רישיונו לשימוש ואחזקה ב-קנביס רפואי לו הוא נזקק לצורך טיפול רפואי [ראה: עת"מ 57720-03-19 פלוני נ' משרד הבריאות].

העתירה המינהלית, אשר טופלה על ידי משרדנו, הוגשה לאחר שהיחידה ל-קנביס רפואי במשרד הבריאות (להלן: יק"ר), לא קיבלה החלטה בבקשת העותר לחידוש רישיונו במשך כארבעה חודשים.

במסגרת העתירה התבקש בית המשפט, בין היתר, להורות ליק"ר ליתן החלטה בבקשת העותר – בקשה אשר התקבלה אצלה כ-120 ימים (74 ימי עסקים) עד למועד הגשת העתירה. יחד עם העתירה, הוגשה גם בקשה דחופה למתן צו עשה.

בעקבות הגשת העתירה המינהלית והבקשה הדחופה לצו עשה, קיבלה יק"ר את בקשת העותר והנפיקה לו את הרישיון המבוקש. לאור העובדה כי היה צידוק בהגשת העתירה, פסק בית המשפט לזכות העותר, ולחובת יק"ר, הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

במסגרת תשובת יק"ר לבית המשפט גם התגלה כי רפורמה חשובה עומדת בפתח ובקרוב עתידה לעלות מערכת ניהול בקשות משוכללת אשר תשפר משמעותית את זמני ההמתנה והשירות בתחום הקנביס הרפואי.


קנביס רפואי – חשיבות הטיפול 

במדינת ישראל קיימים חולים רבים אשר נמצאו מתאימים לקבלת טיפול רפואי באמצעות קנביס רפואי.

דא עקא, במקרים לא מבוטלים מוצאים עצמם חולים אלה ללא רישיון מתאים, תוך המתנה רבה לחידוש רישיונם או קבלת החלטה בבקשתם להחלפת ספק.

אין חולק על חשיבות הטיפול, במקרים המתאימים, בקנביס רפואי. גם משרד הבריאות "מכיר בכך שסם הקנאביס, במקרים המתאימים, מקל על חולים באופן משמעותי ומהווה פתרון טוב יותר מאשר תרופות הקיימות בשוק להן השפעות שליליות ותופעות לוואי רבות" [ראה: בג"ץ 4036/10 תיקון עולם בע"מ נ' משרד הבריאות (פורסם בנבו, 28.10.2010)].

בעניין תיקון עולם הנ"ל גם ציין בית המשפט כי: "לצמח הקנאביס יתרונות בהקלה על סבלם של חולים במחלות קשות".

חולים רבים הוכרו כמתאימים לקבל טיפול בקנביס רפואי לאור מצבם הרפואי, בין אם מדובר על נזקים נפשיים או פיזיים. שאלת ההתאמה לקבלת טיפול באמצעות קנביס רפואי נקבעת, על-ידי מנכ"ל משרד הבריאות או רופא אשר הוסמך על ידו בכתב להעניק רישיונות לשימוש בקנביס רפואי למטרות רפואיות.

* הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.

** למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון בטיפול בעניינים משפטיים אל מול היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות (יק"ר). המשרד מייצג ומלווה את לקוחותיו אל מול יק"ר, תוך מתן ייעוץ וליווי משפטי מתאים.