הצלחה בעתירה מינהלית לפי חוק חופש המידע נגד המשרד להגנת הסביבה
post image

בעקבות הגשת עתירה מינהלית לפי חוק חופש המידע על-ידי משרדנו, חשף המשרד להגנת הסביבה מסמכים רבים בקשר עם זיהום האוויר החמור בשכונת אם המושבות החדשה בפתח תקווה, ובכלל כך:

  • התראות שהוציא המשרד למפעל טביב ומסמכי שימוע;
  • בדיקות פליטת מזהמים מארובות מפעל טביב;
  • תוצאות בדיקות ניטור מחודש מאי 2018;
  • דו"ח בדיקות סביבתיות בשכונת אם המושבות מיום 21.6.2017;
  • דו"ח ניידת ניטור אוויר מיום 21.6.2017;
  • דו"ח סיכום ממצאי בדיקות סביבתיות מיום 27.6.2018;

בנוסף, בעקבות הישגי העתירה והצידוק שבהגשתה, פסק בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים לחובת המשרד להגנת הסביבה הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד וכן החזר אגרת משפט.


זיהום האוויר בשכונת אם המושבות החדשה בפתח תקווה ובאזור התעשיה סגולה

ביום 21.3.2018 פורסם דו"ח המשרד להגנת הסביבה. הדוח מציג בדיקות שונות שנערכו בעקבות תלונות ציבור על מטרדי ריח וזיהום אוויר וחשש לפגיעה בבריאות הציבור (להלן: הדו"ח).

בדיקות זיהום האוויר בוצעו בשלושה מועדים שונים באזור התעשייה סגולה ובמרפסות של בתי התושבים בשכונת "אם המושבות החדשה" בפתח תקווה.

הבדיקות שערך המשרד התקיימו בתאריכים 31.12.2017, 8.2.2018, ו-14.3.2018. נקודות הדיגום מוקמו בסמוך למפעלים המזהמים ובמרפסות בתי התושבים בעיר פתח תקווה.

הדו"ח סיכם את הממצאים וקבע כי: "ממצאי הבדיקות הסביבתיות שנדגמו על ידי המשרד להגנת הסביבה … מצביעים בבירור על מספר רב ומשמעותי של חריגות מערכי יעד וערכי סביבה הקבועים בחוק אוויר נקי ובתקנותיו".


דו"ח המשרד להגנת הסביבה

הדוח ממציין כי: "בגלל תמהיל המזהמים בסביבה, ריכוזי המזהמים שנמצאו בשפופרת הדגימה היו מעבר ליכולת הספיחה של מדיית הדיגום (החומר הסופח שנמצא בשפופרת), לכן חלק מהחומרים נספגו באופן חלקי בשפופרת. משמעות הדבר כי הריכוזים שנתקבלו בפועל הם נמוכים מהריכוזים במצב האמיתי..".

הדו"ח גם מציין כי: "המדידות נערכו בשלוש נקודות שהוצבו על שתי הצלעות של גדר מתחם טביב אקוכם ושלוש נקודות נוספות מסביב למתחם א.ש אקולוגיה (מפה 2). אנו מדגישים כי מזהמי האוויר שנמצאו בבדיקות הסביבתיות, לפחות התרכובות הכלורו – אורגניות, אופייניים לטיפול של פסולות חומרים מסוכנים".

הדו"ח ממשיך ומציין כי: ".. מכאן אנו חווים דעתנו המקצועית כי קיים יסוד סביר להניח שמקור זיהום האוויר המתואר לעיל, הוא בתחנות המעבר לפסולות חומרים מסוכנים אשר על הגדר שלהן בוצעו דיגומי האוויר מספר פעמים, ומספר פעמים נמצאו חריגות משמעותיות במספר מוקדים – טביב ואקוכם".

הדו"ח ממליץ "להזמין לשימוע את מנהלי תחנת המעבר לפסולת מסוכנת "טביב אוכם", נוכח חשש ממשי לסיכון בריאותי של האוכלוסיה המתגוררת בסמוך למפעלים הללו כתוצאה מזיהום האוויר שנמדד".עיקרי הבקשה לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

הבקשה לפי חוק חופש המידע כללה פירטי מידע אשר היה בכוחם לשפוך אור על אירוע זיהום האוויר החמור הנ"ל. כך, בין היתר התבקשו:

א. כל המסמכים הקשורים לבדיקות הסביבתיות שביצע המשרד להגנת הסביבה באזור התעשייה סגולה שבפתח תקווה; בשכונת אם המושבות החדשה שבפתח תקווה ובעיר בני ברק, לרבות הבדיקות שבוצעו בסביבת המפעלים של חברת טביב – החברה ארצית לטיפול ופינוי פסולת רעילה בע"מ וחברת אקוכם איכות הסביבה בע"מ.

ב. כל הדוחות של המשרד הקשורים לבדיקות הסביבתיות הנ"ל.

ג. כל מסמכי השימוע ו/או השימועים שערך המשרד לחברת טביב ולחברת אקוכם בעקבות הבדיקות הסביבתיות הנ"ל ובעקבות דוח הסיכום מטעם המשרד מיום 21.3.2018.

ד. חוות הדעת ו/או מסמכים מקצועיים שקיבל המשרד, בין אם מיוזמתו ובין אם התקבלו אצלו בעקבות יוזמת אחרים, בקשר עם זיהום האוויר בחברת טביב ובחברת אקוכם.

* הסקירה המובאית לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.

** למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בניהול הליכים מינהליים וחוקתיים בפני בית המשפט הגבוה לצדק ובתי המשפט לעניינים מינהליים, לרבות בענייני חוק חופש המידע.