הצלחה בהליך משפטי: דחיית ערעור בטענת פרעתי
post image

בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון דחה ביום 17.4.2023 ערעור שהוגש על החלטת כב' רשמת ההוצאה לפועל בראשון לציון, אשר דחתה בקשה בטענת פרעתי כנגד חוב קיים ללקוח המשרד (ע"ר 28807-05-22).

בפסק הדין נקבע כי החוב ללקוח המשרד שריר וקיים ואין להפחיתו, תוך שהתקבלו טענותינו בדבר התנהלות המערערות, השיהוי בו נקטו, והעובדה כי לא פנו אל הערכאה המוסמכת לדון בטענותיהן בדבר תוקף החוב הקיים.

בית המשפט של ערעור לא מצא מקום להתערב בהחלטת כב' רשמת ההוצאה לפועל, ועל כן, בהחלטה מנומקת דחה את הערעור.

חוסר סמכות ההוצאה לפועל לדון בתוקף פסק דין שניתן (וגם: אין מקום להעלות טענות כנגד פסק דין במסגרת טענת פרעתי)

הן לפני כבוד ראש ההוצל"פ והן בערעור טענו המערערות, בין היתר, כאילו היה אסור ללקוח המשרד לרכוש משכנתא אשר הייתה רשומה לחובת החייב על נכס מקרקעין שבבעלותו, וטענו כנגד פסק דין אשר נתן תוקף לעסקת מכר המשכנתא.

במסגרת תשובתנו לערעור טענו כי המערערות הגישו בקשתן בטענת פרעתי, על אף שאין כל מחלוקת לגבי קיום החוב בפועל, וכי טענותיהן מופנות בקשר להליכים משפטיים שנוהלו בטרם פתיחת תיק ההוצאה לפועל, וכי עניינים אלה אינם בסמכות ראש לשכת ההוצאה לפועל.

כך, בפסיקת בתי המשפט נקבע כי ראש ההוצאה לפועל, פועֵל, כידוע, כרשות מינהלית – מעין-שיפוטית. הלכה היא, כי אין ראש ההוצאה לפועל, המוציא לפועל פסק דין, מוסמך 'להציץ אל מאחורי הפרגוד' של פסק הדין, ולבחון את היבטיו המשפטיים השונים (ע"א 165/50 עפשטיין נ' זילברשטיין).

היקף סמכותו של ראש ההוצאה לפועל מוגבל הוא, לאכיפת פסק הדין והוצאתו מן הכח אל הפועל. לפיכך, עקרון יסוד בבחינת סמכותו של ראש ההוצאה לפועל לעסוק בסוגיה המובאת לפתחו, הינו, האם הסוגיה עוסקת בביצועו של פסק דין אשר הוגש לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל, או שמא, הסוגיה שנדרש ראש ההוצאה לפועל להכריע בה, חורגת מתחום הביצוע, ועניינה הכרעה בסכסוך חדש, החיצוני לביצועו של פסק הדין.

ככלל, עקרון היסוד הינו, כי טענות כנגד פסק הדין מקומם להתברר בבית המשפט בו התנהל המשפט (בג"ץ 198/60 קובץ נ' נמני). 'קו פרשת המים', המסמן, לכאורה, את מועד תחולת סמכותו של ראש ההוצל"פ, הינו מועד מתן פסק הדין או ההחלטה נשוא תיק ההוצאה לפועל. ראש ההוצאה לפועל איננו הערכאה הראויה לבירורה של מחלוקת שנפלה בין הצדדים.

ראש ההוצאה לפועל הינו, כאמור, ערכאה ביצועית, שתפקידה לאכוף פסק דין במהירות וביעילות, ככל שהדבר אפשרי, בכפוף, כמובן, למגבלות חוקיות שונות.

על כן, שהעלו המערערות טענות כנגד הסכם וכנגד פסק דין משנת 2007 אשר נתן תוקף להסכם – חורגת סוגיה זו מתחום סמכותו של ראש ההוצל"פ, ודינה להתברר במסגרת הליך אזרחי בבית המשפט המוסמך (ע"א 3920/04 בנימין נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים). כך גם נקבע.

עורך דין פרעתי 

למשרד עו"ד יוסף בן דוד ניסיון רב בתחום המשפט האזרחי והמקרקעין, לרבות מימוש נכסים בהליכי כינוס, מימוש בטוחות, וניהול הליכים משפטיים. משרדינו מייצג באופן שוטף בכלל הערכאות המשפטיות, זוכים וחיובים, במסגרת בקשות ביצוע, סכסוכים כספיים וחוזיים, וכן בהליכי גבייה בלשכות ההוצאה לפעול השונות הפועלות בתחומי מדינת ישראל.

** אין בסקירה לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.