הסכם מייסדים
post image

הסכם מייסדים הוא הסכם המסדיר את יחסיהם של בעלי מניות בחברה. ההסכם מתייחס, בין היתר, לזכויותיהם וחובותיהם של בעלי המניות, חלוקת אחזקות, חלוקת תפקידים, מנגנונים לקבלת החלטות, קניין רוחני, אי תחרות, יישוב סכסוכים ועוד.

מדובר בהסכם חשוב, שמומלץ לערוך בתחילת הדרך העסקית, ובמידה וניתן, טרם הקמת החברה.

הסקירה להלן אינה מקיפה את מכלול העניינים אותם יש לקחת בחשבון במסגרת הסכם מייסדים ומדובר במידע כללי בלבד. בנוסף, האמור בסקירה להלן אינו מהווה ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.


הסכם מייסדים – חשיבות תיאום ציפיות בין כלל המייסדים

חשיבותו של הסכם מייסדים היא ליצור ולקבוע תיאום ציפיות הוגן של כלל השותפים. כאשר מסכמים דברים מראש לפרטי פרטים, הסיכוי שיתעוררו ויכוחים בעתיד יהיה קטן יותר, וזאת כיוון שהנושאים נדונו מראש, סוכמו על-ידי הצדדים ברוח טובה, ועוגנו בהסכם, כך שכל אחד מהצדדים יודע את זכויותיו ואת זכויות הצדדים האחרים.

ככל שלא נעשה הסכם מייסדים שמסדיר סיטואציות משבריות עתידיות, בעלי המניות עשויים להיקלע לסכסוכים קשים, אותן ניתן היה למנוע באמצעות עריכת הסכם מייסדים מקצועי כבר בתחילת הדרך.

תוכן ההסכם מושפע, בעיקרו מזהות הצדדים ויחסי הכוחות ביניהם, לרבות חלוקת אחזקותיהם בחברה, יכולותיהם המקצועיות והכלכליות, כמו גם התרומה של כל אחד מהם למיזם העסקי.

ככל שפערי הכוחות הקיימים בין בעלי המניות משמעותיים יותר, וככל שקיימת שונות גבוהה יותר בין המייסדים ותרומתם לחברה, נדרשים סעיפים חוזיים מורכבים יותר כדי להגן על כל צד.

פעמים רבות בעלי המניות אינם יודעים או אינם חשופים לכך שקיימות סיטואציות רבות שהם לא חשבו עליהם או לא הבינו את ההשלכות המשפטיות בקשר עימן. על כן, רצוי להתייחס לסיטואציות אלה בהסכם, על מנת למצות את עמדות הצדדים ותיאום ציפיותיהם אחד מהשני ובקשר עם החברה.


הסכם מייסדים – דוגמאות לסעיפים מקובלים ונחוצים

מטרת החברה ותחום פעילותה: רצוי להגדיר את מטרת הקמת החברה ותחום הפעילות שלה, ובכלל כך, היבט ניהול בחברה, מגבלות על תחומי עיסוק, וכן מגבלות על תחרות מצד בעל מניות בחברה.

חלוקת הון ותפקידים: רצוי להגדיר את תפקידו בחברה של כל אחד מן המייסדים, את היקף ההשקעה והתרומה של כל מייסד, וכן את ההשלכות של הפרת ההתחייבות.

מנגנוני שליטה וניהול: רצוי להסדיר את אופן קבלת ההחלטות. יש החלטות אותן ניתן לקבל ברוב רגיל (50.1%), יש החלטות אותן ניתן לקבל ברוב מיוחד (גדול מ- 50.1%) ויש החלטות אותן יש לקבל ברוב מוחלט (100%).

מימון וגיוס הון: רצוי לקבוע את היקף מימון הראשוני (ואף מימון המשך), לצורך תחילת פעילותה של החברה והמשך התקיימותה. ישנם מקרים בהם אחד המייסדים הוא בעל אמצעים כלכליים גבוהים יותר לעומת המייסד האחר. לעיתים, כאשר החברה מיצתה את מקורות המימון הראשוניים שלה מבעלי המניות, רצוי להסדיר אפשרויות גיוס מגורמים חיצוניים, או מימון מבעלי המניות בדרך של הלוואת בעלים.

קניין רוחני: חברות רבות בשוק מפתחות רעיון חדש או מעסיקות עובדים לצורך פיתוח קניין רוחני (תוכנות, שיטות וכיו"ב). על כן, ניתן לקבוע לדוגמה כי בעלי המניות ימחו לחברה את כלל הקניין הרוחני שפותח על ידם ושאמור לשמש את החברה, וכן ימחו כל רעיון חדש בתחום פעילות החברה.

אי תחרות: ניתן לקבוע כי צד שעוזב את החברה לא יפתח פעילות מתחרה לזו של החברה, והכל על מנת למנוע מצב בו צד שנחשף למידע רגיש ומהותי של החברה, לא ינצל מידע זה לצורך פתיחת חברה מתחרה.

מנגנוני היפרדות: רצוי לקבוע מנגנונים ברורים אשר יקבעו מצב של היפרדות בין השותפים, לצורך הקניית ודאות ומניעת סכסוכים עתידיים.

פתרון סכסוכים: רצוי ליתן את הדעת על אופן יישוב סכסוכים בין בעלי מניות, באמצעות גישור, מינוי בורר, או ערכאה שיפוטית במחוז ספציפי.


הסכם מייסדים – עורך דין

לאור מורכבותו של הסכם מייסדים והשלכותיו הן בטווח הזמן המיידי והן בטווח הרחוק, מומלץ להשקיע זמן ומחשבה בתכנונו ובכתיבתו ולהתייעץ עם עורך דין מנוסה לניסוח ההסכם.

ככל שלא נעשה הסכם מייסדים שמסדיר נושאים חשובים (גם בתקופות משבר), בעלי מניות בחברה עשויים להיקלע לסכסוכים קשים, אותן היה ניתן למנוע באמצעות הוצאה זניחה יחסית הכרוכה בעריכת הסכם מייסדים מקצועי בראשית הדרך.

למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב במשפט מסחרי, לרבות ליווי וייצוג משפטי של חברות ושותפויות לאורך פעילותן העסקית.

* הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.