בג"ץ ביטל את תעודת המחלה של פרופ' סדצקי לחייבי בידוד
post image

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק (בג"ץ) קיבל עתירות שהוגשו כנגד הוצאתה של "תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020", אשר הוצאה ביום 4.2.2020 על ידי פרופ' סיגל סדצקי, ששימשה ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות [ראה: בג"ץ 1633/20 סל שירותי סיעוד ואח' נ' מדינת ישראל ואח').

לטענת העותרים, בין היתר, תעודת המחלה הגורפת הוצאה בחוסר סמכות ועל כן דינה בטלות. או, לכל הפחות, יש להגביל את תחולתה לעובדים שכירים שהוגדרו בצו הבידוד כ"חולים".

לאחר ניתוח הוראות החוק הרלוונטיות, הגיע בג"ץ למסקנה חד משמעית כי "חוק דמי מחלה לא אִפשר לרשב"צ (ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות) להוציא את תעודת המחלה הגורפת כדי לחייב באמצעותה את כלל המעסיקים בישראל לשלם לעובדיהם, שבבידוד כפוי, דמי מחלה אף כשאלו אינם מגלים שום תסמיני מחלה ואין הם נשאים של הנגיף". על כן, נקבע כי תעודה זו הוצאה בחוסר סמכות ודינה בטלות (אשר תיכנס לתוקף ביום 30.9.2020).

בג"ץ תמך מסקנותיו במספר טעמים. ראשית, הגנה על אינטרס ההסתמכות של עובד שכיר, אשר זקוק לשכר לצורך מחייתו. שנית, המדיניות הכלכלית בה נוקטת הממשלה בימים אלה, שבמסגרתה מעניקה היא תמיכה משמעותית לחברות וגופים המעסיקים עובדים. תמיכה זו באה מכיסם של משלמי המיסים, וסביר להניח כי התמיכה הנ"ל מחושבת בהתאם לכך שהמעסיקים אולצו לשלם דמי מחלה לעובדים רבים אשר מצאו את עצמם בבידוד. שלישית, הצורך ליתן לרשויות המדינה זמן סביר להתארגנות על מנת להתוות מדיניות חדשה למצב שלאחר ביטול התעודה הגורפת.

על יסוד הדברים הנ"ל, הוציא בג"ץ מלפניו צו מוחלט והכריז על בטלותה של תעודת המחלה הגורפת החל מיום 30.9.2020, תוך חיוב המדינה בהוצאות העותרים בסך כולל של 50,000 ₪.

* הסקירה לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בעניין, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.