בג"ץ ביטל את התקנה שאפשרה לבתי עסק שעיקר עיסוקם מכירת מוצרים חיוניים למכור גם מוצרים לא חיוניים
post image

ביום 2.2.2021 ביטל בג"ץ לראשונה תקנה שהותקנה בקשר עם מגפת הקורונה – התקנה שאפשרה לבתי עסק שעיקר עיסוקם מכירת מוצרים חיוניים למכור גם מוצרים לא חיוניים, והקציב למדינה שבעה ימים לתיקון התקנה.

בג"ץ קבע כי לאחר בחינת מלוא החומר, דין העתירה להתקבל, תוך הוצאת צו מוחלט. במסגרת פסק הדין עמד סעיף 4(א) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, אשר קובע כי:

"בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה רשאית הממשלה […] להתקין תקנות כאמור בסעיפים 6 עד 12, אם שוכנעה כי הדבר דרוש לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור וצמצום התפשטותו, צמצום היקף התחלואה או הגנה על אוכלוסיות בסיכון, והכול רק לתקופה ובמידה הדרושות לצורך השגת המטרות האמורות, לאחר שנשקלו חלופות להשגתן, הפגיעה בזכויות וההשפעות על המשק(ההדגשה אינה במקור).

מכוח סעיף זה נקבע בפסק הדין כי: "יש לשקול גם את מידת הפגיעה בזכויות, ובצרכי המשק, ולבחון אם קיימות חלופות פוגעניות פחות, אשר עשויות להשיג את המטרות הבריאותיות", וכי מטרת הסגר היא בלימת עלייה בתחלואה, אך לצד זאת "יש להיזהר שלא לפגוע, למעלה מן הדרוש, בזכויות חשובות אחרות, דוגמת פרנסה וכלכלה".

בג"ץ המשיך וקבע כי "נראה כי דרך הפעולה הנוכחית מביאה לפגיעה קשה בעותרות, בכמה מישורים, בכך שהן מופלות לרעה, ללא הצדקה, מבלעדי תכלית ראויה. כאמור, בתחום המוצרים הלא חיוניים, לא נמצא טעם טוב לחלק בין עסקים חיוניים, לבין אלה שאינם; קיימות מספר חלופות, העשויות לצמצם את הפגיעה, ומהודעת הממשלה למדנו כי שר הבריאות אף שקל בחיוב לקדמן; אין בקשיים המשפטיים שהוצגו לפנינו, ועוד קודם לכן לשר, לגבי כל אחת מהחלופות המוצעות, כדי למנוע את מימושן".

קישור לפסק הדין –
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts\20\390\069\o13&fileName=20069390.O13&type=2