fbpx

מדיניות פרטיות

1. המשרד מתייחס בכבוד לפרטיותך ומבין את החשיבות על הגנת הפרטיות של מבקרי האתר.
2. מדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות פרטיות") היא חלק בלתי נפרד מהתקנון.
3. מטעמי נוחות בלבד, כל האמור במדיניות פרטיות זו מובא בלשון זכר אולם משמעו גם לשון נקבה וגם לשון רבים. משכך, כל האמור במדיניות פרטיות זו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.
4. עצם השימוש באתר ייחשב להסכמה מצידך לכל התנאים, התניות וההודעות הכלולים בתקנון האתר ובמדיניות הפרטיות. לפיכך, בטרם השימוש באתר, אנא קרא בעיון את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות המובאת להלן.
5. המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ובאחריות המשתמש להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת.
6. מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן אקטיבי על ידי המשתמש.
7. כל מידע אחר הנאסף על ידי צוות האתר ו/או אשר הגיע לידיו ביחס למשתמש (אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש) וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, הצעות וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם.
8. כל תוכן המשודר או מועלה לאתר הופך לרכושו של צוות האתר אשר יהיה רשאי לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו לאתר או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא.
9. צוות האתר מתחייב שלא להעביר את פרטי הלקוחות/משתמשים לצדדים שלישיים.
10. המשתמש מאשר שלמשרד עומדת הזכות לשלוח אליו באמצעים אלקטרוניים או דיגיטליים, דואר אלקטרוני, הודעות, מסרונים ועדכונים מעת לעת. המשתמש יוכל לפי בקשתו להסיר עצמו מרשימת תפוצת מקבלי הדואר האלקטרוני ו/או המסרונים שנשלח על ידי המשרד בכל עת על פי החוק, אך במקרה זה עומדת הזכות לחברה להפסיק את פעילותו באתר לאלתר ללא כל הודעה מראש או הנמקה.
11. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף כל מידע שקשור לדפוסי הגלישה והשימוש באתר וברשת, להשתמש במידע זה לייעול ושיפור המערכת, צרכיה, הפעלתה, תכניה וכל היוצ"ב והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המשרד ולאמור בכל דין.
12. אתר המשרד משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
13. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
14. קובץ Cookie הוא קובץ קטן אשר מבקש רשות להיות ממוקם על הכונן הקשיח של המחשב. ברגע שאתה מסכים, הקובץ מנתח את תעבורת האינטרנט ו/או מאפשר לך לדעת מתי אתה מבקר באתר מסוים. עוגיות מאפשרות ליישומי אינטרנט לטפל בך בתור אדם פרטי או משתמש ייחודי. יישום אינטרנט יכול להתאים את פעילותו לפי העדפותיך, ומפעיל איסוף מידע על מנת לזכור את העדפותיך.
15. המשרד מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אך אין הם מעניקים בטחון מוחלט. משכך, המשרד לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
16. פעילות האתר מנוטרת באמצעות תוכנה המנתחת את יומני-המחשב שלו (ה'לוגים') ומפיקה מהם מידע סטטיסטי. מידע זה כולל נתונים, דוגמת: מספר הביקורים באתר, הנושאים המשפטיים שעניינו את המשתמשים, מדינות המקור מהן הגיעו המשתמשים, מנועי החיפוש בהם השתמשו כדי לאתר את האתר; דפדפני האינטרנט שבעזרתם צפו באתר וכיו"ב. המידע הנאסף הוא סטטיסטי בלבד. הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה על פעילות האתר.
17. האתר עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות כגון: "Like" ו "Share" של פייסבוק ו/או לינקדין. התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים. רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים אלינו ואינם בשליטתנו. אם תאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות כאמור, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית.